Части от мозъка

0

Части от мозъкаНеговата структура, функции и функции успяха да се превърнат в любопитство за много хора, които искат да учат и да правят изследвания.

Части от мозъка, Той осигурява контрол на периферната нервна система и други функции, като контролира централната нервна система с помощта на нерва и гръбначния мозък. Това, което разбираме под тези функции, е; Работата на сърцето е много умствени функции като мисъл, логика и абстракция през вегетативната нервна система, заедно с много функции като дишане, храносмилателна система, отделителна система и движения. Всяка от тези функции, управлявани от мозъка, се изпълнява от задачите на различни части на мозъка. В нашата статия ще се опитаме да ви дадем подробна информация за структурата, функциите, функциите и частите на мозъка.

Части от мозъка

Части от мозъка и работеща структурадава възможност на хората да извършват физически и психологически действия. Много действия като мобилност, рефлекси, глад, жажда, сън, памет и мислене се извършват от мозъка. Тези действия обаче се контролират от много части на мозъка. По отношение на тези раздели ще ви обясним работещата система по най-ясния и кратък начин.

Какви са частите на мозъка?

Части от мозъка; Мозъчният ствол се изследва в 3 основни секции: лимбична система и неокортикална. Той е анатомично разделен на секции като преден, среден и заден мозък. Преден мозък; контрол на функциите на по-високо ниво, среден и заден мозък; обикновено включва контрол на несъзнателни и автономни функции. Частите на мозъка могат да бъдат изброени, както следва;

 • Предна (челна) Lop
 • Странична (теменна) Lop
 • Задна глава (тилна) Lop
 • Темпорален лоб
 • Мозъчен мозък
 • Голям мозък (Cerebrum)
 • Гръбначен мозък

Части и структура на мозъка

Части от мозъка, тяхната структура и функции Оприличава се на портокал. Мозъкът е разположен отвътре и отвън, точно като портокал. Външната част на мозъка е като кора на портокал и тази област се нарича кора (обвивка). Има 5 основни дяла на човешкия мозък. Тези; челна, темпорална, теменна, тилна и мозъчна. Лимбичната система, хипоталамусът, базалните ганглии и таламусът са разположени вътре в мозъка. Ще обясним тези раздели накратко и подробно в края на нашата статия.

Човешкият мозък тежи средно 1,5 килограма. Въпреки че варира от човек на човек, средно 1130 до 1260 cmима обем. Той има много функции като мобилност, рефлекси, глад, жажда, сън, памет и мислене. В човешкия мозък има приблизително 86 милиарда неврони. Освен това той има мека структура и се състои от сиво вещество.

Части от мозъчната психология

Части от мозъчната психология Доста се изучава в тази област. Мисля, че е една от основните цели в областта на психологията да стимулира мозъка и да го насърчи да мисли позитивно с по-добро използване. Мозъкът се състои от две полукълба, дясно и ляво полукълба. Лявото полукълбо на мозъка предава съобщения отдясно на тялото, а дясното полукълбо отляво. Тяхното кръстосване се извършва в частта на гръбначния мозък, която влиза в мозъка.

В проучванията и изследванията; Беше установено, че лявото полукълбо е логично и рационално, докато дясното полукълбо е емоционално и интуитивно. Лявото полукълбо решава проблеми, като ги разбива, математически, слухови и конкретни. Дясното полукълбо разглежда проблемите като цяло и отива към решението. Тя е визуална, артистична и абстрактна. Въпреки че всяко полукълбо има различни свойства и функции, то се решава чрез изпълнение на общите функции.

Части от мозъка и техните задачи
Части от мозъка и техните задачи

Части от мозъка и техните задачи

Части от мозъка и техните задачи Смятаме, че би било по-полезно да разгледаме темата в отделни заглавия. Има три основни части на мозъка; Мозъчен ствол, лимбична система и Neocortex са основните теми на задачите, които ще обясним. Освен това ще дадем кратка и кратка информация за предния (фронтален) Lop Yan (теменния) Lop задната глава (тилната) Lop темпоралния лоб Cerebellum Lobe Големия мозък (Cerebrum) и гръбначния мозък. Засега нека изброим някои от функциите на мозъка.

 • Оценка на предупреждението от сетивни органи
 • Мислене и решаване на проблеми и събития
 • Функции за учене и запаметяване (памет)
 • Глад, жажда, събуждане и сън
 • Регулиране на кръвното налягане
 • Поддържане на баланс на телесната температура
 • Хормони освобождаване пъти
 • Способност за движение и рефлекс

Части от мозъка и техните задачи

Части от мозъка и техните функции за кратко подготвени и представени на вас, нашите ценни читатели. За всеки случай ще предоставим подробна информация за всички тези раздели в последната част на нашата статия. Ако има проблем, който искате да добавим, ще бъде достатъчно да ни кажете в раздела за коментари.

Мозъчен ствол

Това е частта, която обгражда горната част на гръбначния мозък. Той изпълнява основните функции на свързаното с живота дишане, сърдечен ритъм, дишане, рефлекс и стереотипи в опасни ситуации. Той формира центъра на инстинктивното поведение, като контролира общите реакции, свързани с живота.

Лимбична система

Това е частта, която обгражда мозъчния ствол и е механизмът за контрол на емоциите. Лимбичната система представлява най-важната част от тези, които остават в паметта дълго време. Това улеснява запомнянето на емоционални събития. В тази връзка това е една от важните характеристики на лимбичната система.

Неокортекс

Неокортексът е основният център на усещането и мисълта. Това е функционалният механизъм на умствените действия като виждане, чуване, говорене и мислене. Значението, приписвано на действието, възприемано чрез сетивата, се обработва от Neocortex.

Голям мозък (Cerebrum)

Той се намира в най-голямата и най-горната част на мозъка. Той регулира централната нервна система. Най-външната част на големия мозък се нарича мозъчна кора (обвивка). Мозъкът играе основни роли като контролиране на сложни движения, запазване на наученото и функции на емоционалната информация.

Гръбначен мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Гръбначният мозък е центърът в тялото, който контролира неволното поведение и рефлексите. Нервите в нашето тяло идват напречно към гръбначния мозък. По този начин дясната част на тялото се контролира от левия дял на мозъка, а левият е десния дял на мозъка.

Предна (челна) Lop

Това е центърът за съзнателно мислене и действие. Ако челният лоб е повреден, нашето настроение и чувства могат да се променят значително. Концепцията за съзнателно мислене е основната характеристика на челния лоб, който се откроява.

Странична (теменна) Lop

Това е точката на свързване на информация от различни сетивни органи. Освен това играе важна роля при използването на обекти и функции за пространствено зрение. Видната черта на теменния лоб, който е разделен на секции, е да обработва емоциите.

Задна глава (тилна) Lop

Това е центърът за обработка на информация за чувството за зрение. Дори лекото увреждане на тилната част може да причини халюцинации. Видната особеност на задния главен (тилен) лоб е, че той е центърът за обработка на зрението.

Темпорален лоб

Това е центърът, в който се обработва информация за възприемането на звука и обонянието. В допълнение, той играе основна роля в обработката и избора на сложни стимули като лица, пространства и пространства. Видната черта на темпоралния лоб е, че той е функционалният център на възприемане на звука и миризмата.

Мозъчен мозък

Той е центърът, който контролира и активира информацията, идваща от сетивните органи. Играе много важна роля за поддържане на баланса. Отличителната черта на малкия мозък е, че той създава механизма за движение с информацията, идваща от сетивните органи.

Какви са лобовете на мозъка, техните функции и техните функции?

Лобове на мозъка, техните функции и функции същото време задължения представлява неговия предмет. Споменахме тази информация накратко и ясно точно над нашата статия. Често изследвани десния дял на мозъка, левия дял на мозъка, дясната страна на мозъка и лявата страна на мозъка Ще намерите всички теми в тази статия. За тези, които правят подробни изследвания, функциите на предния (фронтален) Lop Yan (париетален) Lop задна глава (тилен) Lop темпорален лоб Cerebellum Лоб на големия мозък (Cerebrum) и гръбначния мозък са ясни. И ние ще го обясним на теб с изречение.

 • Мозъчен ствол: Той изпълнява основни функции, свързани с живота.
 • Лимбична система: Позволява емоциите да бъдат контролирани.
 • Неокортеска: Той е центърът на сетивата и мислите.
 • Голям мозък (Cerebrum): Това е най-голямата част от мозъка. Това е механизмът за контрол на лобовете.
 • Гръбначен мозък: Той е центърът, който контролира неволното поведение и рефлексите.
 • Frontal Lop: Това е съзнателен мисловен и действащ механизъм.
 • Ян (париетален) Лоп: Той е обединителният център на информацията, идваща от сетивните органи.
 • Задна глава (тилна) извивка: Това е функционалният център за информация за зрението.
 • Темпорален лоб: Това е функционалният център за информация относно усещането за звук и мирис.
 • Мозъчен лоб: Това е балансиращият механизъм, който обработва информацията от сетивата.

Какви са тайните и частите на мозъка?

Тайни и части от мозъка част всъщност как работи мозъкът? Тя формира основата на въпроса. Има много научни изследвания и глави, които обяснихме по-горе, но ако искаме да се позовем на истината, виждаме колко много е малък център за управление. Очевидно е, че този механизъм, който е разделен на две като дясната и лявата страна и работи заедно и редовно, че има приблизително 86 милиарда неврони, с други думи, нашият мозък няма да възникне в резултат на еволюцията. Дори това съдържа достатъчно тайни, за да ни покаже правилния път.

Изпратете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван във вашия коментар.

Бисквитките се използват за най-доброто използване на нашия сайт. Влизайки в нашия сайт, се счита, че сте приели използването на бисквитки.ДобреЩракнете за подробна информация.