Какво представлява последователността на Фибоначи? Какви са характеристиките на Фибоначи?

0

Какво представлява последователността на Фибоначи? Какви са характеристиките на Фибоначи? Неговите въпроси се изследват от тези, които са отдадени на науката математика и разбиране на логиката.

Последователност на Фибоначи Това е много важна концепция за особено математици, биолози, физици, инженери и разработчици на софтуер. Последователността на Фибоначи, която можете да използвате в обичайния ход на живота и ще ви отведе до точно и бързо определяне във вашите транзакции, е била използвана и в египетските пирамиди, на които всички се възхищават. Тази поредица, която е доста трудна за възприемане, се превръща в много приятна и приятна с примерите и процедурите. Добре, Какво представлява последователността на Фибоначи? Нека да видим всичко заедно.

Какво представлява последователността на Фибоначи? Какви са техните номера?

Последователност на Фибоначи Това е последователност от числа, която работи според определен аритметичен ред и е свързана със златното сечение във взаимовръзката. В днешно време той се използва в много транзакции с акаунти и прави транзакциите много лесни. Поредицата на Фибоначи, която обикновено се дава на студентите за домашна работа, се проследява и изследва от много инженери, математици, разработчици на софтуер, физици и биолози. В тази статия ще ви дадем всички подробности, които трябва да знаете за последователността на Фибоначи.

Какво представлява последователността на Фибоначи?

Какво представлява последователността на Фибоначи? Ще споделим с вас всички любопитни по въпроса. В математиката номерата на последователността на Фибоначи, които обикновено се изразяват като "Fot", разкриват последователност. За да е възможна тази последователност, всяко число в масива трябва да започва от 0 и 1 и да бъде сумата от предишното число. Въпреки че в началото това може да изглежда малко объркващо, информацията, която ще получите в нашата статия, ще ви позволи да разберете напълно последователността на Фибоначи.

Заявка Формула за последователност на Фибоначи;

  • Ако изразим числото си като Fn за последователността на Фибоначи, се прилага формулата Fn = Fn-1 + Fn -2.

История на последователността на Фибоначи

История на последователността на Фибоначи Много е стар. Поредицата Фибоначи се появява за първи път в книгата Liber Abaci, за която се твърди, че е написана през 1202 г. Тази книга, която е книга по алгебра, съдържа много последователности, аритметични числа и логически операции и показва примери. Определението на последователността на Фибоначи в книгата показва пример, че определени числа са подредени съгласно правило и изразява аритметичния ред на тази последователност.

Как беше намерена последователността на Фибоначи

Как да намерим последователността на Фибоначи не изразява точния и точен източник, но тази поредица е първата Леонардо Фибоначи Твърди се, че е намерен от. Докато разказваме как е намерена последователността на Фибоначи, се казва, че Леонардо Фибоначи е насочил вниманието си към индуистко-арабската аритметична система в своите изследвания по време на пътуването си в Северна Африка и е открил последователността на Фибоначи, докато е продължил проучванията си.

Числата на Фибоначи - какви са техните числа?

Числа или числа на Фибоначи Дадохме ви съвет относно дефиницията на последователността на Фибоначи. Отново, за да повторя, номерата на последователността на Фибоначи започват с 0 и 1 и дават сумата от предишните две числа. Нека ви дадем някои от числата на Фибоначи и тяхната формула и пример с решения.

Заявка Формула на числата на Фибоначи;

  • Последователността на Фибоначи напредва като "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...".
  • Формулата на тези числа продължава като Fn = Fn-1 + Fn -2.

Решено Пример за число на Фибоначи;

  • Можете да мислите за концепцията, която наричаме Fn, като всяко число в масива. Ще основаваме числото 5. Веднага се връщаме към формулата „Броят на последователностите на Фибоначи дава сумата от предишните две числа“ Нека продължим с "Fn = Fn-1 + Fn -2", т.е. 5-1 + 5-2 = 8 (Fn) 8-1 + 8-2 = 13 (Fn) и решим последния пример с числото 13, вие може да продължи до.

Свойства на последователността на Фибоначи

Свойства на Фибоначи масив Тя варира в зависимост от областта на употреба. Но основната концепция, която трябва да се знае, е, че последователността на Фибоначи е техника за анализ, базирана на поредица от числа. Както споменахме в нашата статия, числата на Фибоначи продължават като 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 144 .... За да намерите последното число от поредицата, е необходимо да продължите, като намерите сумата от предишните две числа. Освен това има няколко други функции, за които трябва да знаете.

Заявка Свойства на последователността на Фибоначи;

  • В последователността на Фибоначи GCD от два последователни члена е равен на 1.
  • Когато всяко число в последователността на Фибоначи е разделено на числото преди него към златното сечение ((1 + квадратен корен5) / 2 = 1.6118 ...) дава близко число.
  •  Ако продължите последователността на Фибоначи, можете да видите, че всяко трето число продължава четно, всяко четвърто число е кратно на три, а всяко пето число продължава като кратно на пет.

Заек Фибоначи

Заек ФибоначиЕ пример за Леонардо Фибоначи, италиански математик от 1200-те години, за да даде пълна представа за последователността на Фибоначи. В този пример за заек Леонардо Фибоначи се опита да определи колко мъжки и женски зайци се размножават за една година. Започваме поредицата с новородена двойка зайци. Периодът на бременност на зайците е един месец и те участват в полова зрялост в рамките на един месец. Чифт зайци раждат мъжки и женски заек. Двойката, родена след месец, не ражда веднага. Този цикъл продължава така. През последната година ще имаме 233 двойки зайци. Ще споделим снимки с вас, за да можете да разберете по-добре събитието. Цифрите вдясно на картината са ориентировъчни. Този процес продължава по този начин.

Заек Фибоначи

Спирала на Фибоначи

Спирала на Фибоначи

Спирала на ФибоначиЕ свързан четвърт кръг, изчертан вътре в квадрат в последователността на Фибоначи. Квадратите на фигурата показват, че следващото число е равно на предишните две числа. Съотношението на всяко последователно число в последователността на Фибоначи дава стойност много близка до Златното съотношение (1.618034). Колкото по-големи са числата в последователността на Фибоначи, толкова по-близо до златното сечение. Това е един от най-големите показатели за това колко важна е последователността на Фибоначи.

Последователност на ФибоначиКъде се използва

Последователност на Фибоначи използвано в места е доста. Ще дадем основните области и примери, вместо да ги обясняваме отделно. Казахме, че това е много важна концепция особено за математици, биолози, физици, инженери и разработчици на софтуер. Например можете да го видите в листа, слънчоглед, шишарка, палма и паяжина. В допълнение към тях е известно, че в писмения софтуер, шифъра Da Vinci и човешкото тяло има последователности на Фибоначи. Твърди се, че е построена с помощта на последователността на Фибоначи в пирамидите, които се възхищават днес.

Числа на Фибоначи и Какво е Златното сечение?

Числата на Фибоначи и златното сечение Обяснихме връзката парче по парче в съдържанието на статията. Златното сечение често се използва в математиката и изкуствата. Той формира геометричните и цифрови връзки, които отразяват хармонията в частите на едно цяло. Златното сечение е открито от древните египтяни и гърци и е широко използвано в архитектурата и изкуството. Съотношението на последователните числа в последователността на Фибоначи дава приблизителна стойност на Златното сечение. Тази стойност е числото 1.618034 и колкото по-големи са числата в последователността на Фибоначи, толкова по-близо е до това съотношение. Числата на Фибоначи се използват ефективно в софтуера и архитектурата, където е включено златното сечение.

Изпратете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван във вашия коментар.

Бисквитките се използват за най-доброто използване на нашия сайт. Влизайки в нашия сайт, се счита, че сте приели използването на бисквитки.ДобреЩракнете за подробна информация.