Beynin Bölümleri

Beynin Bölümleri, yapısı, işlevleri ve görevleri bilgi edinmek isteyen ve araştırma yapan pek çok kişi için bir merak konusu haline gelmeyi başarmıştır.

Beynin Bölümleri, sinir ve omuriliğin kullanılması ile birlikte merkezi sinir sistemini kontrol ederek, çevresel sinir sistemi ve diğer işlevlerin kontrolünü sağlamaktadır. Bu işlevlerden kastımız ise; kalbin çalışması, nefes alışverişi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve hareketler gibi birçok işlev ile birlikte, otonom sinir sistemi yoluyla düşünce, mantık ve soyutlama gibi birçok zihinsel işlevlerdir. Beyin tarafından yönetilen bu işlevlerin her biri beynin farklı bölümlerinin görevleri ile yerine getirilmektedir. Sizlere yazımızda  beynin yapısı işlevleri, görevleri ve bölümleri ile ilgili detaylı olarak bilgi aktarmaya çalışacağız.

Beynin Bölümleri

Beynin bölümleri ve çalışma yapısı, insanın fiziksel ve psikolojik eylemleri yerine getirmesini sağlamaktadır. Hareket kabiliyeti, refleksler, acıkma, susama, uyku, hafıza ve düşünme gibi birçok eylem beyin tarafından gerçekleştirilmektedir. Fakat bu eylemler beynin içerisinde yer alan birçok bölüm tarafından kontrol edilmektedir. Bu bölümlere ilişkin olarak sizlere en net ve kısa bir şekilde başlıklar halinde çalışma sistemini izah edeceğiz.

Beynin Bölümleri Nelerdir?

Beynin Bölümleri; Beyin sapı, limbik sistem ve neokortesk olmak üzere 3 ana bölümde incelenmektedir. Anotomik olarak ise, ön beyin, orta beyin ve art beyin olarak bölümlere ayrılmıştır. Ön beyin; üst düzey işlevlerin kontrolünü, orta ve art beyin ise; genellikle bilinçdışı ve otonom işlevlerin kontrolünü kapsamaktadır. Beynin bölümleri şu şekilde listelenebilir;

 • Ön (frontal) Lop
 • Yan (parietal) Lop
 • Arka Baş (oksipital) Lop
 • Şakak (temporal) Lobu
 • Beyincik (serebellum) Lobu
 • Büyük Beyin (Serebrum)
 • Omurilik

Beynin Bölümleri ve Yapısı

Beynin bölümleri, yapısı ve işlevleri bir portakala benzetilmektedir. Beyin de aynı portakal gibi iç ve dış kısımdan yer almaktadır. Beynin dış kısmı aynı portakalın kabuğu gibidir ve bu alana korteks (kabuk) adı verilir. İnsan beynin 5 ana lob bulunmaktadır. Bunlar; frontal, temporal, pariyetal, oksipital ve Serebrum’dur. Beynin iç kısmında ise limbik sistem, hipotalamus, bazal ganglionlar ve talamus yer almaktadır. Bu bölümleri yazımızın alt kısmında kısa ve detaylı olmak üzere açıklayacağız.

İnsan beyni ortalama olarak 1.5 kilo ağırlığındadır. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de, ortalama olarak 1130 ile 1260 cmhacme sahiptir. Hareket kabiliyeti, refleksler, acıkma, susama, uyku, hafıza ve düşünme gibi birçok işlevi bulunmaktadır. İnsan beyninde yaklaşık olarak 86 milyar nöron yer almaktadır. Bunun yanı sıra yumuşak bir yapıda ve gri maddeden oluşmaktadır.

Beynin Bölümleri Psikoloji

Beynin Bölümleri Psikoloji alanında oldukça çok incelenmektedir. Beyni harekete geçirmek ve daha iyi kullanım ile olumlu düşünmeye sevk etmek psikoloji alanında sanırım asıl amaçlardan bir tanesidir. Beyin sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin sol yarım küresi bedenin sağına, sağ yarım küresi ise soluna mesajlar iletmektedir. Bunların çaprazlaşması ise omuriliğin beyin içine giren kısmında gerçekleşmektedir.

Yapılan araştırma ve incelemelerde; Sol yarım kürenin mantıksal ve rasyonel olduğu, sağ yarım kürenin ise duygusal ve sezgisel olduğu saptanmıştır. Sol yarım küre, problemleri parçalara ayırarak çözer, matematiksel, işitsel ve somuttur. Sağ yarım küre ise, problemlere bir bütün olarak bakarak çözüme gider. Görsel, sanatsal ve soyuttur. Her yarım küre farklı özelliklere ve fonksiyonlara sahip olsa da, işlevleri ortak bir şekilde yerine getirerek çözüme ulaştırır.

Beynin Bölümleri ve Görevleri
Beynin Bölümleri ve Görevleri

Beynin Bölümleri ve Görevleri

Beynin Bölümleri ve Görevleri konusunda ayrı ayrı başlıklar halinde incelemenin daha faydalı olacağını düşünmekteyiz. Beynin 3 ana bölümü olan; Beyin sapı, limbik sistem ve Neokorteks açıklayacağımız görevlerin ana başlıklarıdır. Bunun yanı sıra Ön (frontal) Lop Yan (parietal) Lop Arka Baş (oksipital) Lop Şakak (temporal) Lobu Beyincik (serebellum) Lobu Büyük Beyin (Serebrum) ve Omuriliğin görevleri hakkında da kısa ve öz bilgiler vereceğiz. Şimdilik sizlere beynin bir kısım görevlerini listeleyelim.

 • Duyu Organlarından Gelen Uyarıların Değerlendirilmesi
 • Problem ve Olayların Düşünülmesi ve Çözülmesi
 • Öğrenme ve Ezberleme (Hafıza) İşlevleri
 • Acıkma, Susama, Uyanma ve Uyku Faaliyetleri
 • Kan Basıncının Ayarlanması
 • Vücut Sıcaklığının Dengede Tutulması
 • Hormonların Salgılanma Zamanları
 • Hareket ve Refleks Kabiliyeti

Beynin Bölümleri ve Görevleri

Beynin Bölümleri ve görevleri kısaca hazırlanarak siz değerli okurlarımıza sunuldu. Bizler her ihtimale karşı yazımızın son kısmında başlıklar halinde tüm bu bölümlere ilişkin olarak da detaylı bilgi sunacağız. Sizlerinde eklememizi istediği bir husus olursa yorum kısmında bizlere belirtmeniz yeterli olacaktır.

Beyin Sapı

Omuriliğin üst kısmını çevreleyen bölümdür. Yaşam ile ilgili nefes, kalp atışı, solunum, tehlikeli durumlarda refleks ve kalıplaşmış olan temel işlevleri gerçekleştirir. Yaşam ile ilgili olan genel tepkileri kontrol ederek içgüdüsel davranışların merkezini oluşturur.

Limbik Sistem

Beyin sapını saran bölümdür ve duyguların kontrol mekanizmasıdır. Uzun süre hafıza da kalanların en önemli kısmını limbik sistem oluşturmaktadır. Bu sayede duygusal olayların hatırlanması daha kolay hale gelir. Bu hususta limbik sistemin önemli özelliklerinden bir tanesidir.

Neokorteks

Neokorteks, duyu ve düşüncenin ana merkezidir. Görme, işitme, konuşma ve düşünme gibi zihinsel eylemlerin işlev mekanizmasıdır. Duyular aracılığı ile algılanan eylem neticesinde yüklenilen anlam Neokorteks tarafından işlenmektedir.

Büyük Beyin (Serebrum)

Beynin en büyük ve en üst kısmında yer alır. Merkezi sinir sistemini düzenler. Serebrumun en dış kısmına ise serebral korteks(kabuk) denir. Serebrum kompleks hareketlerin kontrolü, öğrenilenlerin hafızada kalması,  duygusal bilgilerin işlevleri gibi büyük roller üstlenir.

Omurilik

Omurilik, merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır. Omurilik vücutta istemsiz davranışları ve refleksleri kontrol eden merkezdir. Vücudumuzda yer alan sinirler çaprazlama bir şekilde omuriliğe gelir. Bu sayede vücudun sağ kısmını beynin sol lobu, sol tarafını ise beynin sağ lobu kontrol eder.

Ön (frontal) Lop

Bilinçli düşünme ve hareket etme merkezidir. Ön (frontal) lobun zarar görmesi halinde ruh halimizde ve hissiyatımızda önemli ölçüde değişiklik olabilmektedir. Bilinçli düşünme kavramı frontal lobun ön plana çıkan temel özelliğidir.

Yan (parietal) Lop

Çeşitli duyu organlarından gelen bilgilerin birleşme noktasıdır. Bunun yanı sıra nesnelerin kullanılması ve mekansal görüş işlevlerinde büyük bir rol üstlenmektedir. Kendi içerisinde bölümlere ayrılan Parietal Lobun ön plana çıkan özelliği ise duyguları işlemektir.

Arka Baş (oksipital) Lop

Görme duyusu ile ilgili bilgilerin işlenme merkezidir. Oksipital lobun hafif derecede zarar görmesi bile halüsinasyonlara sebep olabilmektedir. Arka baş (oksipital) lobun ön plana çıkan özelliği ise görme duyusu ile ilgili işlem merkezi olmasıdır.

Şakak (temporal) Lobu

Ses ve kokunun algılanması ile ilgili bilgilerin işlendiği merkezdir. Bunun yanı sıra yüzler, mekanlar ve alanlar gibi karmaşık uyaranların işlenmesi ve ayıklanmasında büyük rol oynar. Şakak (temporal) Lobun ön plana çıkan özelliği ise ses ve koku algılanmasının işlev merkezi olmasıdır.

Beyincik (serebellum) Lobu

Duyu organlarından gelen bilgiler neticesinde bunların kontrolünü sağlayan ve harekete geçiren merkezdir. Dengenin sağlanmasında oldukça önemli rol üstlenir. Beyincik (Serebellum) lobunun ön plana çıkan özelliği duyu organlarından gelen bilgilerle hareket mekanizmasını oluşturmasıdır.

Beynin Lopları, İşlevleri ve Fonksiyonu Nelerdir?

Beynin lopları, işlevleri ve fonksiyonu aynı zamanda görevleri konusunu oluşturmaktadır. Yazımızın hemen üstünde bu bilgilere kısaca ve net bir şekilde değinmiştik. Genellikle araştırılan beynin sağ lobu, beynin sol lobu, beynin sağ tarafı ve beynin sol tarafı konularının hepsini bu yazımızda bulabileceksiniz. Detaylı olarak araştırma yapanlar için Beyin sapı, limbik sistem ve Neokorteks başta olmak üzere Ön (frontal) Lop Yan (parietal) Lop Arka Baş (oksipital) Lop Şakak (temporal) Lobu Beyincik (serebellum) Lobu Büyük Beyin (Serebrum) ve Omuriliğin görevlerini net ve birer cümle ile birlikte sizlere açıklayacağız.

 • Beyin sapı: Yaşam ile ilgili temel işlevleri gerçekleştirir.
 • Limbik sistem: Duyguların kontrol edilmesini sağlar.
 • Neokortesk: Duyuların ve düşüncelerin merkezidir.
 • Büyük Beyin (Serebrum): Beynin en büyük parçasıdır. Lopların kontrol mekanizmasıdır.
 • Omurilik: İstemsiz davranışları ve refleksleri kontrol eden merkezdir.
 • Ön (frontal) Lop: Bilinçli düşünme ve hareket etme mekanizmasıdır.
 • Yan (parietal) Lop: Duyu organlarından gelen bilgilerin birleşme merkezidir.
 • Arka Baş (oksipital) Lop: Görme duyusu ile ilgili bilgilerin işlev merkezidir.
 • Şakak (temporal) Lobu: Ses ve koku duyusu ile ilgili bilgilerin işlev merkezidir.
 • Beyincik (serebellum) Lobu: Duyulardan gelen bilgileri işleyen denge mekanizmasıdır.

Beynin Sırları ve Kısımları Nelerdir?

Beynin sırları ve kısımları bölümü aslında beyin nasıl çalışır? Sorusunun temelini oluşturmaktadır. Yukarıda izah ettiğimiz birçok bilimsel araştırma ve bölüm yer almakta, fakat işin aslına değinecek olursak bu kadar küçük bir yapının ne denli bir yönetim merkezi halinde olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık olarak 86 milyar nöronun bulunduğu, sağ ve sol taraf olarak ikiye ayrılan, sürekli birlikte ve düzenli çalışan bu mekanizmanın yani beynimizin bir evrim sonucu oluşmayacağı aşikardır. Bu bile bizlere doğru yolu göstermeye yetecek sırları içerisinde barındırmaktadır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.