Genelleme Nedir? Genelleme Çeşitleri Nelerdir?

Genelleme Nedir? Genelleme Çeşitleri Nelerdir? Soruları özgün bir düşünceye sahip olmak adına adım atanların oldukça cevabını merak ettiği bir konulardır.

Genelleme nedir? Genelleme kelimesi anlamı yapı itibari ile birçok alanda incelenmektedir. Günlük hayatta bizlerde oldukça çok genellemeye başvurmaktayız. Genellikle aralarında ortak özellik bulunan ya da benzer nesneleri tasnif etmekte kullanmaktayız. Bunun yanı sıra bir olguyu anlatmakta ya da benzer özelliklerini nitelendirmek adına genelleme yapmaktayız. Fakat genelleme kullanıldığı alanlar itibari ile farklı anlamlarda kullanılmakta ve farklı benzerlikler yüklenmektedir. Peki, Genelleme özellikleri ve çeşitleri nedir? Gelin birlikte bakalım.

Genelleme Nedir? Genelleme Çeşitleri Nelerdir?

Genelleme bizlerinde günlük hayatta oldukça sık kullandığımız bir olguyu anlatmak da ya da bir nesneyi tasnif etmekte benzerlikleri göstermek adına kullandığımız tasnif biçimlerinden bir tanesidir. Genellemeyi pek çok alanda incelemek ve farklı anlamlar çıkarmak mümkündür. Sizler için Genelleme özellikleri ve çeşitleri hakkında detaylı bilgileri paylaşacağız.

Genelleme Nedir? TDK

Genelleme Nedir? Sorusunu Türk Dil Kurumunda yer aldığı şekilde tanımlamak gerekirse; Genelleme “Zihnin genel düşünceler yapması işlemini gerçekleştirmesi ya da özelden genele geçiş” olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra “Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram” olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu cümle yapısına örnek olarak ise;

  • Tomris Uyar’ın “Genellemelere yatkın yapınız ancak bildiğinizi bir daha tanımanıza izin veriyor.”  sözünü paylaşmıştır.

Genelleme Kapsamı Nedir?

Genelleme kapsamı Edebiyat, Felsefe, Psikoloji, Matematik ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere bunların alt dalları ve diğer ana dallar ile birlikte oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Genelleme bu dallar içerisinde anlam olarak benzerlik gösterse de çeşitli konularda fikir ayrılığına düşmekte ve anlam değişikliği görülmektedir.

Bilimsel Genelleme Nedir?

Bilimsel Genelleme, Birbirine benzer nitelikte değişik türlerden bir madde, olgu veya olgusal durumun genel şekliyle gözlemlenmesi ile ortaya çıkan bir kavramdır. Bilimsel genellemeler; madde, olgu veya olgusal durumun (düşüncenin) tek bir çatı altında yer alması ile belirlenen bir durum olarak da gözetilmektedir.

Bilimsel genelleme örneği vermek gerekirse; Bilindiği üzere sıvı maddeler, bulunduğu kabın şeklini almaktadır. Su bulunduğu kabın şeklini alır, zeytin yağı da öyle, kolonya da öyle, ayranda öyle, işte tüm bunları tek çatı altında toplayarak sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır dediğimizde bilimsel genelleme yapmış oluruz. Sanırım bu örnek ile birlikte daha net ve anlaşılır bir hal aldı.

Genelleme Örnekleri Nelerdir?

Genelleme örnekleri konusundan bahsetmeden önce genellemenin kavramlar arasında bazı ilişkileri açıkladığını ve toplumda kabul görmüş ilke ve olgulara hitap edilirken kullanıldığını belirtelim. Sizlere genellemede kullanılan bazı örnekler paylaşacağız. Bu örnekleri kendinize göre değiştirerek çoğaltabilmeniz mümkündür. Genelleme de kullanılan bazı örnekleri şunlardır;

İşte Genelleme Örnekleri;

  • Kadınlar genelde alışverişi tercih ederken erkekler spor programı izlemeyi tercih etmektedir.
  • 5-10 yaş aralığındakiler 10-15 yaş aralığına göre daha gürültücü bir yapıya sahiptir.
  • Sıcak iklimde yaşayan insanlar genellikle koyu tenli olmaktadır.
  • Yüz ölçümü büyük şehirlerin nüfusu da büyüktür.
  • Gelişmişlik düzeyi düşük toplumlarda, kadın hakların saygı daha azdır.
  • Kadınlar, erkeklere göre daha narin ve zarif bir yapıya sahiptirler.

Genelleme Çeşitleri Nelerdir?

Genelleme çeşitleri, tanımda ve kapsam konusunda belirtiğimiz üzere çok geniş bir yapıya sahiptir. Genel kapsamı ile genellemeyi incelediğimiz bir tarif ve tasnif biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz sizlere genellemenin genel olarak kullanıldığı ve önümüze fazlaca çıkan bazı dallarından bahsedeceğiz.

Edebiyat da Genelleme Nedir?

Edebiyat bir başka deyişle yazın; düşünce, olay ve duyguların dil aracılığıyla süslü ve estetik bir şekilde ifade edilmesi sanatıdır. Edebiyat da Genelleme ise; Anlatılan bir konu ya da olguya dayanak olarak gösterilen tam bir bağlantısı bulunmayan düşünceleri tasnif etmeye denilmektedir.

Felsefe de Genelleme Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Felsefe kelimesi kökeni Yunanca olan philia sözcüğünden gelmektedir. Varlık, kaynak, anlam ve neden üzerine düşünme ve bilginin araştırılmasına dayanan Felsefe de Genelleme, birbirine benzeyen varlıkların özelliklerini ortak olarak düşünme olarak ifade edilmektedir. Örnek vermek gerekirse bir hayvan familyasını tek tek incelemeden özelliklerinin ortak olduğunu anlayarak genelleyebiliriz. Bir Leylek ya da serçenin ortak özelliklerine bakılarak her ikisine de kuş denilmesi gibi birçok örneklendirme yapabilmek mümkündür.

Psikoloji de Genelleme Nedir?

Psikoloji ya da diğer adıyla Ruh Bilimi, insanların zihin, davranış, düşünme ve hayal etme gibi doğrudan gözlemlenebilen karmaşık zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalına denilmektedir. Psikoloji de Genelleme olguların ya da düşüncülerin ortak özelliklere dayanarak açıklanması neticesi olarak tanımlanabilmektedir. İnsanlarda meydana gelen ağlama, sevinme ya da şaşkınlıkları tek bir duygu kelimesi ile ifade edilebilmesidir. Örnek vermek gerekirse; “Ali çok duygulu günler geçiriyor.” Burada yer alan duygu kelimesi genelleme olarak kullanılmış mutlu ya da üzüntülü olduğu belirtilmemiştir.

Matematik de Genelleme Nasıl Kullanılır?

Matematik; biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapısını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntılarını inceleyen aritmetik, cebir ve geometri dallarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Matematik de genelleme genellikle gruplama işleminde kullanılmaktadır. Benzer konuların ya da ifadelerin Cebir adı altında toplanması en bariz genellemeler arasında yer almaktadır. Negatif, pozitif, doğal ya da rasyonel olarak adlandırılan kavramların Sayılar altında toplanması da örnek olarak gösterilebilir.

Sosyal Bilimler de Genelleme Nedir?

Sosyal bilimler, dünyanın ya da yaşamın insani veya toplumsal yapısını inceleyen bilim dalıdır. Sosyal Bilimler de genelleme belirli bir sınıf ya da kümes içerisinde yer alan nesne ya da olgunun yaşantılara veya gözlemlere dayanılarak tasnif edilmesidir. Örnek vermek gerekirse sıvılar bulunduğu kabın şeklini almaktadır. Buradaki sıvı bir su, zeytin yağı ya da limonata olabilmektedir. Sıvı olarak genelleme yapılmıştır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.