Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği 7 Kuruma Özel

Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği, aile bütünlüğünü sağlamak ve mazeret dilekçesi ile tayin işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin araştırdığı bir konudur.

Eş durumu tayini ya da farklı bir deyişle aile birliği mazeret tayini günümüzde birçok çalışan evlilerin muzdarip olduğu konular arasında yer almaktadır. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile birlikte eşi gerek kamuda gerekse özelde çalışanlar için eş durumu tayini ile ilgili imkanlar genişletilmiştir. Yer değişimi yapacak olan kişi kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması ya da farklı bir mevzuat olması durumunda  eşinin bulunduğu yere, eğer eşlerin her ikisi de aynı kurumda çalışıyor ise kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı olduğu yere atanması gerçekleştirilmektedir. Eğer her iki kişi de farklı kurumlarda çalışıyor ise kurumlar arası gerekli mutabakatların sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra özel sektörde çalışan eşin tayin durumunda belirli bir çalışma süresini tamamlaması ve çalışma süresini gösteren belgenin sunulması gerekmektedir. Sizlere 7 kuruma özel eş durumu tayin dilekçesi örneği ve detaylarını paylaşacağız.

Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği

Eş durumu tayin dilekçesi örneği paylaşmadan önce sizlerin bir kaç detayı daha bilmesi gerekmektedir. Eş durumu tayininde bulunacak olan memur, eşinin kamuda çalıştığına dair ya da özel sektörde çalışan eşinin belirli bir süredir çalıştığına veya SGK pirimi ödediğine dair belgeyi ibraz etmek durumundadır. Bunun yanı sıra evlilik cüzdanınında dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Eş durumu tayin dilekçesi ile ilgili genel örnek aşağıda yer almaktadır. Word belgesine aktararak az bir düzenleme ile kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra kurumlar arası geçiş dilekçesi örneği arıyorsanız https://www.aylakbilgin.com/kurumlar-arasi-gecis-dilekce-ornegi-1120/ yazımızdan dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Eş Durumu Tayini Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eş durumu tayin dilekçesi örneği kadar merak edilen bir diğer hususta eş durumu tayin süresidir. Bu süreyi tam olarak saptamak kesinlikle mümkün değildir. Eş tayini durumu kurumların iç işleyişi ile yakından alakalı olduğu için diğer sitelerde verilen sürelere aldanmamanızı tavsiye ederiz. Eş durumu tayini dilekçesi örneklerinde belirtmiş olduğumuz kanun maddeleri ve yönetmeliklerin yanı sıra Bakanlıkların kendi oluşturdukları ve personel alımı gerçekleştirirken belirledikleri yönetmelikler bulunmaktadır. Atamalara ilişkin en çok problem yaşanan konulardan birisi oluşturulan yönetmeliklerdir. Bunları göz ardı etmemenizi ve iyi bir şekilde araştırma yapmanızı öneririz. Naklen atamalara ilişkin olarak verilen ve sizlerle aynı emsalde olan kararlar bulunması halinde bunu Eş durumu tayin dilekçesi örneği üzerine yazmanızı ayrıca dilekçenize ek yapmanızı tavsiye ederiz.

Eş durumu tayin dilekçesi kadar önemli bir noktada eş durumu tayin talebinin ne olduğu ve hangi nedenler ile reddedildiği konusudur. Başvuruda bulunmadan önce https://www.aylakbilgin.com/es-durumu-tayini-nedir-neden-reddedilir-2026/ yazımızdan eş durumu tayin ret sebepleri ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Genel Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği

Genel Eş Durumu Mazeret Tayin Dilekçesi Örneği oluştururken herkesin yararlanabileceği şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu dilekçeyi kendinize göre uyarlayabilirsiniz ayrıca sizlere kolaylık olması açısından Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Müdürlüğü (Polis) görev yapanlar için 7 kurumu kapsayacak şekilde ve aynı zamanda diğerleri içinde harmanlayabilecekleri tarzda durumu tayini ile ilgili 3 ayrı dilekçe örneği oluşturduk, bu dilekçeleri istediğiniz şekilde kendinize uyarlayarak kullanabilirsiniz.

……………….. BAKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                                       İSTANBUL

Kurumunuzda ..… / …… / 20…. tarihinden itibaren fiili olarak ……………………….. unvanında çalışmaktayım. Dilekçem ekinde yer alan aile nüfus cüzdanından anlaşılacağı üzere de ..… / …… / 20…. tarihinde evlenmiş bulunmaktayım.

Eşim ………………………  ilçesi/ili …………………. kurumunda/özel sektörde çalışmaktadır. Anayasanın 41. Maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik içerisinde yer alan hükümler uyarınca aile bütünlüğümüzün sağlanması için eşimin görev yapmış olduğu ………………….  ilçesi/iline naklen atanmamın yapılması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

.………/………../20…….

ADI SOYADI – İMZA

 

Adres                 :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel No                : ………………………………………………

Ekler                  :

 • Eşime Ait 1 Yıllık Sigorta Hizmet Dökümü (Eşi Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
 • Eşime Ait Hizmet Belgesi (Eşi Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Aile Cüzdanı Fotokopisi

MEB Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği

MEB Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği, Eş durumu tayini konusunda sıkıntı yaşayan öğretmenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Eş durumu tayininde ne yapması ve nasıl bir dilekçe oluşturması gerektiğini düşünen birçok kişi için problem haline gelen bu konuyu çözümleyerek sizler için en uygun eş durumu tayin dilekçesi örneğini oluşturmaya çalıştık.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sunulmak Üzere

……………….. OKULU/MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                                                       ANKARA

……………………..  ilçesi/ili …………………………………….. Okulunda/Müdürlüğünde …………………. öğretmeni/memuru olarak görev yapmaktayım. Eşim ………………………  ilçesi/ili …………………. kurumunda/özel sektörde çalışmaktadır. Halen eşim ve çocuğumdan ayrı olarak görevime devam etmekteyim. Bu durum hem aile bütünlüğümüzü hem de aile düzenimizi bozarak bizleri mağdur etmektedir.

Anayasanın 41. Maddesi, 657 sayılı DMK’nın 72 maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, aile bütünlüğümüzün sağlanması ve mağduriyetimizin biran evvel giderilmesi itibarı ile naklen atamamın eşimin görev yapmış olduğu ………………………  ilçesi/iline yapılması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

.………/………../20…….

ADI SOYADI – İMZA

 

Adres                 :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel No                : ………………………………………………

Ekler                  :

 • Eşime Ait 1 Yıllık Sigorta Hizmet Dökümü (Eşi Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
 • Eşime Ait Hizmet Belgesi (Eşi Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Aile Cüzdanı Fotokopisi

Eş Durumu Tayin Dilekçe Örneği Adalet Bakanlığı

Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği Adalet Bakanlığı çalışanlar için oldukça önem arz eden konulardan birisi olarak görülebilir. Dilekçenin reddedilme ihtimali bizleri her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür. Bu aşama da verilen İdare Mahkemesi Kararları ile birlikte sunacağınız dilekçeniz sizlere büyük bir avantaj sağlayacaktır. Adalet Bakanlığı çalışanları için en iyi şekilde durumu tayin dilekçesi örneğini hazırlamaya çalıştık.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sunulmak Üzere

………………..  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                                       İZMİR

Adalet Bakanlığı bünyesinde ..… / …… / 20…. tarihinden itibaren ……………………….. unvanında görev yapmaktayım. Dilekçe ekinde sunmuş olduğum aile cüzdanı fotokopisinden anlaşılacağı üzere .… / …… / 20…. tarihinde evlenmiş bulunmakta ve halen eşimden ayrı yaşamaktayım. Eşim ………………………  ilçesi/ili …………………. kurumunda/özel sektörde görev yapmakta olup bu durum aile bütünlüğümüzü olumsuz olarak etkilemekte, bizleri mağdur ve muzdarip bir duruma sokmaktadır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.” hükmü,  Anayasanın 41. Maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelikler çerçevesince aile bütünlüğümüzün daha fazla olumsuz olarak etkilenmemesi ve mağduriyet yaşanmaması için eşimin görev yapmış olduğu ………………….  ilçesi/iline naklen atanmamın yapılması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

.………/………../20…….

ADI SOYADI – İMZA

 

Adres                 :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel No                : ………………………………………………

Ekler                  :

 • Eşime Ait 1 Yıllık Sigorta Hizmet Dökümü (Eşi Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
 • Eşime Ait Hizmet Belgesi (Eşi Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Aile Cüzdanı Fotokopisi

Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği

Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği doldurulduktan sonra kaygılar başlamaktadır. Sanırım eş durumu tayini süreci içerisinde en çok sıkıntıyı yaşayanlar Sağlık Bakanlığı personelidir. Belirlenen bazı yönetmelikler neticesinde bu durum kafanızı karıştırsa da emsal kararları çıkartıp dilekçe ekine ekleyerek naklen atamanızı gerçekleştirebileceğinizi düşünmekteyiz. Sağlık Bakanlığı personeline yönelik en uygun eş durumu tayin dilekçesi örneğini hazırlamaya çalıştık, umarım sizlerinde işine yarar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sunulmak Üzere

……………….. VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                                                       BURSA

Kurumunuza bağlı ……………………….. Hastanesinde/Müdürlüğünde ……………………….. Biriminde ………………………. unvanında görev yapmaktayım. Dilekçem ekinde sunmuş olduğu aile nüfus cüzdanından anlaşılacağı üzere ..… / …… / 20…. tarihinde evlenmiş bulunmaktayım. Eşim ………………………  ilçesi/ili …………………. kurumunda/özel sektörde görev yapmakta olup bu durum aile bütünlüğümüzü sarsarak bizleri mağdur etmektedir.

Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları Başlığını barındıran Anayasanın 41. Maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmü yer almaktadır. Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelikler göz önünde bulundurularak belirtilen yasal mevzuatlar uyarınca aile bütünlüğümüzün daha fazla zarar görmemesi ve mağdur olmamamız için naklen atanmamın eşimin görev yapmış olduğu ………………….  ilçesi/iline yapılması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

.………/………../20…….

ADI SOYADI – İMZA

 

Adres                 :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel No                : ………………………………………………

Ekler                  :

 • Eşime Ait 1 Yıllık Sigorta Hizmet Dökümü (Eşi Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
 • Eşime Ait Hizmet Belgesi (Eşi Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Aile Cüzdanı Fotokopisi
Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.