Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği 2020

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği 2020 yılında evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyenlerinde merak ettiği ve araştırdığı bir konudur.

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği 2020 yılında da pek çok kişinin araştırdığı ve merak ettiği bir konu haline gelmiştir. Hepimizin bildiği üzere evlilik nedeniyle işinizden ayrılmak için yazılı olarak beyanda bulunmanız gerekmektedir.  Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılmaları ve kıdem tazminatı alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yazılı olarak işten fesih gereklidir. Bunun için ise evliliği gösteren bir belge ile beyanınızı sunacağınız yazılı bir bildirim gereklidir. Sizlere bu yazımızda 2020 yılı Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği paylaşacağız.

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği 2020

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği 2020 yılında da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Kıdem tazminatı hakkının kaybolmaması durumu sadece kadınlar için tanınmış bir haktır. Fakat bu haktan yararlanabilmek adına bazı iş ve işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunların başında ise işten ayrılmak durumunuzda bir yıl içerisinde kuruma bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Sizlere detayları aktaralım.

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği Nedir?

Evlilik nedeniyle istifa dilekçesi örneği nedir? Sorusunu hemen cevaplandıralım. Kadın işçiler evlendikten hemen sonra kendi istekleri ile işten ayrılmaları durumunda bazı haklara sahiptirler. Bu haklardan bir tanesi de kıdem tazminatı hakkıdır. Bu haktan faydalanabilmek için ise bir dilekçe yazılarak kuruma veya şirkete bildirilmesi gerekmektedir. İşte bu dilekçeye evlilik nedeniyle istifa dilekçesi denilmektedir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi Örneği 2020

Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği 2020 yılına uyarlanıp siz değerli okurlarımızın en iyi şekilde kullanabileceği düzeyde yazılmıştır. Bu dilekçe örneğini bir word sayfasına yapıştırarak kolayca kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra eklememizi istediğiniz bir husus olursa bunu yorumda bizlere belirtebilirsiniz.

……………….. KURUMUNA/ŞİRKETİNE/FİRMASINA

                                                                                                                                                       ANKARA

Kurumunuzda/Şirketinizde/Firmanızda ..… / …… / 20…. tarihinden itibaren ve halen ……………………….. unvanında çalışmaktayım.  ..… / …… / 20…. tarihinde ekte sunmuş olduğum evlilik belgesinden anlaşılacağı üzere evlenmiş bulunmaktayım.

1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesinde “5. (Ek: 25/8/1999 -4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” belirtildiği üzere, evlilik nedeniyle   ..… / …… / 20….  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

.………/………../20…….

ADI SOYADI – İMZA

Eki: Evlilik Cüzdanı

Adres                 :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel No                : ………………………………………………

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi 2020

Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi 2020 yılı için bir diğer örneğimizi de aşağıda belirteceğiz. Belirtmiş olduğumuz ilk dilekçe örneğinde olduğu gibi bu dilekçemizi de word sayfasına yapıştırarak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

……………….. KURUMUNA/ŞİRKETİNE/FİRMASINA

                                                                                                                                                       İSTANBUL

Kurumunuzda/Şirketinizde/Firmanızda ..… / …… / 20…. tarihinden itibaren ve halen ……………………….. unvanında çalışmaktayım.  ..… / …… / 20…. tarihinde ekte sunmuş olduğum evlilik belgesinden anlaşılacağı üzere evlenmiş bulunmaktayım.

1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle   ..… / …… / 20….  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

.………/………../20…….

ADI SOYADI – İMZA

Eki: Evlilik Cüzdanı

Adres                 :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel No                : ………………………………………………

 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.